Ο Όμιλος Κλινικών Cosem προσλαμβάνει Έλληνες Ιατρούς και Οδοντιάτρους

Ο Όμιλος Cosem, ο μεγαλύτερος Όμιλος Κλινικών στο Παρίσι, προσλαμβάνει Έλληνες Ιατρούς και Οδοντιάτρους με ή χωρίς προϋπηρεσία.

Consultant Psychiatrist

We are pleased to inform you that there are many vacancies for Psychiatrists at University Hospitals in Sussex, England with high salary and many benefits.