Προσλαμβάνουμε: Senior Java & Spring Developer

Περιγραφή θέσης

Έχετε εμπειρία σε Java και Spring Framework;

Θα θέλατε να εργαστείτε σε μια πλήρως απομακρυσμένη και ευέλικτη ομάδα, για ένα project σχεδιασμένο με αρχιτεκτονική microservices;

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε!

Πληροφορίες

Ως μέλος μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες μας θα εργαστείτε για την ανάπτυξη ποιοτικών και αποτελεσματικών λύσεων για τα έργα των πελατών μας.

Θα συμμετέχετε σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εφαρμογής, από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις έως τον προγραμματισμό και το integration testing. Θα διασφαλίζετε την ποιότητα του παραγόμενου κώδικα (μέσω unit testing, regression testing κ.λπ.) και θα τεκμηριώνετε τον κώδικα/λύση που παραδίδεται. 

Προσόντα

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας ως Backend Developer
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού σε Java
 • Εμπειρία εργασίας με Spring (Boot, Data, MVC)
 • Εξοικείωση με την αρχιτεκτονική των Microservices
 • Εμπειρία με REST APIs και XML/JSON
 • Ισχυρή γνώση Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, UML και Design Patterns
 • Εμπειρία σε unit testing (π.χ. JUnit, Mockito) και service testing (Postman, RestAssured)
 • Εμπειρία με Υπηρεσίες Cloud (AWS/Azure)
 • Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (SQL/NoSQL)
 • Εμπειρία με Version Control Systems (Git)
 • Εμπειρία με το IntelliJ IDEA
 • Άπταιστα αγγλικά, προφορικά και γραπτά
 • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφούς κλάδου

Bonus δεξιότητες

 • JavaScript, HTML, HTML integration, CSS
 • Node.js
 • Kubernetes Deployment
 • Maven
 • Εμπειρία με CI & automated test/building

Τι προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (έως 5000 ευρώ)
 • Πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την πρώτη μέρα
 • Συμμετοχή σε greenfield projects με χρήση μοντέρνων τεχνολογιών και ρεαλιστικές προθεσμίες
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα, διαδικτυακό υλικό μαθημάτων

Εάν ενδιαφέρεστε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Θα χαρούμε να λάβουμε το ενημερωμένο βιογραφικό σας στα Αγγλικά στη διεύθυνση it@eurosynapses.eu.


Comments are closed.